Абонаментна поддръжка или поддръжка на повикване?

Често фирми предпочитат да използват специалисти на повикване, вместо да сключат договор. Този избор има своите предимства: ако имате само 1-2 компютъра, повечето фирми, които оказват абонаментна поддръжка, не биха имали изгода от договор с вас. (Ние сме непретенциозни – може и да имаме.) ако системата ви се поврежда сравнително рядко, и повредите и престоят заради […]

read more

Нает специалист или договор за поддръжка?

Изгодно ли е да сключиш договор за поддръжка с фирма, вместо да наемеш свой специалист? Понякога – не: Ако имате над 50 компютъра, наемането на специалист е оправдано; също и ако са по-малко, но фирмата има достатъчно ИТ работа, за да уплътнява работното време на поне един ИТ специалист. Ако няколко фирми, помещаващи се в […]

read more