Изграждане на ИТ инфраструктура

Global CommunicationsКоето ще рече изграждане на компютърната система на фирмата Ви (или на тези части от нея, които не ви достигат):

  • закупуване, инсталиране, свързване, настройване на компютри
  • прокарване на кабели за връзка между компютрите
  • инсталиране на периферни устройства и свързването им
  • връзка към Интернет
  • и още от каквото се сетите, че имате нужда.

Цените ни са напълно приемливи, а качеството – отлично. Ако се интересувате от конкретна оферта, обадете се и ни опишете каква и колко работа имате за нас. Офертата е безплатна. :-)


(Колкото и да не ви се вярва, наистина цените ни са приемливи, а качеството – добро. Причината е, че се надяваме да сключим и договор за абонаментна поддръжка, било след изграждането, било на някой етап по-нататък: съответно, не искаме да ви прогоним с цените си. Нито пък да се наложи да поддържаме после на абонамент зле направена система – ще ни излезе солено.)