Абонаментна поддръжка или поддръжка на повикване?

Често фирми предпочитат да използват специалисти на повикване, вместо да сключат договор. Този избор има своите предимства:

  • ако имате само 1-2 компютъра, повечето фирми, които оказват абонаментна поддръжка, не биха имали изгода от договор с вас.
  • (Ние сме непретенциозни – може и да имаме.)

 • ако системата ви се поврежда сравнително рядко, и повредите и престоят заради тях не ви причиняват сериозни загуби, повикванията може да излизат по-изгодно от абонаментната поддръжка.
 • ако не сте доволни от компютърния си специалист, просто следващия път викате друг.

В същото време, той има и недостатъци:

 • сменянето на фирмата за абонаментна поддръжка на практика е също толкова лесно, колкото и на специалист или фирма на повикване.
 • фирмите, които поддържат абонаментно, имат изгода от колкото се може по-редки проблеми, и повиквания; при работа на повикване изгодата е обратната, и понякога това се отразява на компютърната поддръжка по нежелани за клиента начини.
 • разходът за абонаментната поддръжка е планов, и тя е донякъде като застраховка: дори за период с много чести повиквания и проблеми цената е същата.
 • приходът от абонаментна поддръжка за поддържащата фирма също е планов; съответно тя може да си позволи да наеме и задържи по-добри специалисти, и да оказва по-качествена услуга.
 • при абонаментната поддръжка е изгодно да се прави периодична профилактика, която улавя много проблеми предварително; те се отстраняват планово, в удобно за клиента време. (А и поддържащата фирма планира така натоварването си по-добре, и успява да се отзове по-бързо при нужда.)

Възможно ли е абонаментната поддръжка да не е подходяща за Вашата фирма? Естествено – универсални решения няма. Ще ви насилим ли на нея? Не – погрешната поддръжка ще излезе и на нас през носа. Преценете сами дали идеята е добра конкретно за вас. Ние не сме хлапета от вчера в бизнеса, ще ви помогнем да откриете правилното решение.
На нас абонаментната поддръжка ни е по-изгодна и по друга причина: работата ни е като пожарникарската. Ако ни плащат само докато гасим пожар, няма да има кой да дежури за повиквания – не сменим ли дейността, ще фалираме. Да крадем тайно клиентите си също е бизнес без бъдеще. Така че обслужваме с приоритет клиенти, които плащат абонамент.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>